Välkommen till Sanpox AB!

Knallgas är högexplosiv

Knallgas, som är mycket explosiv, bildas oundvikligen vid uppladdning av elektriska ackumulatorbatterier med vattenhaltig elektrolyt. Vid laddning bildas vätgas och syrgas, en blandning som ger den explosiva knallgasen.

Knallgasens farlighet ligger i att den exploderar vid alla halter av vätgas mellan 4 och 75 %.
En liten gnista av statisk elektricitet räcker för att orsaka explosion.
Sanpox-ventilens kompositmassa finfördelar knallgasen genom tusentals porer. Därigenom försvåras eller hindras antändning av gas som passerar genom ventilen. Vid test drivs så stor mängd gas genom ventilen att den kan antändas, något som annars knappast förekommer under drift. Avgörande är att en flamma på ventilens yttre yta inte kan tränga genom porerna. Flamman kyls ned i porerna och släcks. Därigenom förhindras explosion inne i batteriet. Funktionskraven möts genom noggrannhet och kontinuerlig kvalitetskontroll under tillverkningen.